Vezetőség és testület  - 执行委员会


Vezetőink a kínai kultúra és művészetek iránt elkötelezett, aktívan gyakorló emberek. Hivatásuk a kínai kultúra tiszta és mély képviselete, a kínai művészetek kutatása és egyre szélesebb körű oktatás megvalósítása, fenntartása. Arra törekednek, hogy a Központ tevékenységeivel közvetlenül járuljon hozzá a kulturális csere erősödéséhez. Munkájukkal segítik a magyar és kínai kulturális hagyományok ápolását, a közösségi és egyéni művelődés élénkítését, melyekhez szervezett kereteket hoznak létre.Vezetőink mellet a Művészeti Központ oktató tevékenységét számos kínai és magyar tanító, Mester segíti. Ők - a Kínai Művészeti Központ tagjaként alkotják a Testületet, a „tanári kart". Aktívan szervezik, tervezik és irányítják a művészeti oktatásainkat és időszakos képzéseinket, műhelygyakorlatokat. A vezetőink és oktatóink munkájukat elkötelezett aktivistaként, ingyen végzik azzal a meggyőződéssel, hogy így tehetnek legtöbbet az értékes, békés és egészséges élet kialakításáért és fenntartásáért. Munkájuk fémjelzi leginkább a Központ törekvéseit.