×

Hibaüzenet

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/tucrpaao/public_html/kinainfo.hu/drupal/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters drupal_get_feeds() függvényben (/home/tucrpaao/public_html/kinainfo.hu/drupal/includes/common.inc 394 sor).
Etikai KódexA Kínai Művészeti Központ elnökeként felelősséggel tartozom szervezetünk sikeres, felelősségteljes – a folyamatos fejlődést biztosító működéséért. A jelen Etikai Kódex előírásait betartom, és munkatársaimat, tagjainkat, a velünk kapcsolatban állókat is erre ösztönzöm.

A Kínai Művészeti Központ művészetekkel, kultúrával kiemelten és mélyen foglalkozó, közhasznú szervezet. Tevékenységeivel alapvetően járul hozzá az emberi élet teljesebbé tételéhez, önzetlen módon utat mutatva minden „utazónak”. Így hát megkülönböztetett jelentősége van az etikai követelményeknek egy olyan szemléletben, amelyet magunk elé állítunk: „kulcs Kína világához”. Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja, hogy meghatározza az etikus magatartás normáit, irányt mutatva a Kínai Művészeti Központon belül és kívül egyaránt.

Az erkölcsbe ütköző magatartás akkor is elmarasztalandó, ha nem ütközik valamely írott szabályba. A Kódex összefoglalja és meghatározza mindazon magatartási és viselkedési normákat, amelyek:

 • segítséget nyújtanak a helyes döntések, állásfoglalások kialakításához, a tagok és partnerek, illetve a Kínai Művészeti Központtal kapcsolatban állók eredményes munkájának biztosításához - ezeken keresztül pedig tapasztalatuk és tudásuk folyamatos emeléséhez;
 • megfelelő támpontokat, útmutatásokat adnak az etikailag kifogásolható magatartások, cselekedetek felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez és minősítéséhez;
 • morális alapot kínálnak a Kínai Művészeti Központ (olykor fokozott igénybevétellel járó és etikai feladatokkal is nehezített) multi-kulturális környezetben megvalósuló feladataihoz, a hivatástudat, a megértés és tolerancia, a segítőkészség, a szervezeti kötődés kialakulásához, illetve elmélyítéséhez;
 • hozzájárulnak az emberi méltóság, tudás és elismerés megőrzéséhez és kifejtéséhez, tapasztalatok milliárdjaival gazdagítva minden tagunkat

Az általános emberi kapcsolatok normái

Az erkölcsös magatartás nem korlátozódik csupán a szakmai kapcsolatokra, ezért Vezetőink, Megbízottaink és tagjaink

 • úgy viselkednek másokkal, ahogy ezt önmagukkal szemben is elvárják;
 • megértik és átérzik a kínai – magyar művészetek és kultúra sajátosságait, melyet a megfelelő magatartással, nyitottsággal, megértéssel és elfogadással az eredetiségre törekedve tárnak minden érdeklődő elé;
 • a minden-napokban elfogadják, tiszteletben tartják egymás személyes tulajdonságait;
 • nem harsognak, nem zajongnak, nem kérkednek, nem kevélykednek;
 • munkavégzésük során a kulturális, művészeti szokásoknak és elvárásoknak (üzleti is) megfelelő öltözetben, tisztán, ápoltan, rendezett külsővel jelennek meg;

Egyéni munkavégzési normák

Vezetőségünk és tagjaink

 • feladatvégzése a maga helyén, idejében és minőségben elengedhetetlenül szükséges a Kínai Művészeti Központ sikeres, közhasznú működése érdekében;
 • művészeti és kulturális tevékenységüket – a következmények mérlegelésével, figyelembe vételével és a felelősséget tudva – mindig a lehető legmagasabb színvonalon, a kellő felkészültséggel és a maximális gondossággal folytatják a sikeres feladatmegoldás érdekében.
 • célja, hogy szorgalmasan végzett minőségi munkával jó hírnevet szerezzenek Szervezetünknek és önmaguknak egyaránt.
 • önbecsülésük megtartásával törekszenek a sikerre, elkerülik a kétes értékű tevékenységből vagy tisztességtelen előnyből származó haszonszerzést (tevékenységeket)
 • maximálisan lojálisak a Kínai Művészeti Központhoz, értékeit megbecsülik, öregbítik;
 • közösen, összefogva Közösséget teremtenek és tartanak fenn.

Közösségi normák

Vezetőink és tagjaink a Kínai Művészeti Központon belül és kívül egyaránt

 • nem folytatnak olyan tevékenységet, amely sérti a Kínai Művészeti Központ és együttműködő partnerei érdekeit.
 • tudatosan nem közölnek másokra nézve hátrányos vagy valótlan információkat; ha ez mégis megtörténnék, tévedésüket mielőbb helyesbítik;
 • képességeik szerint hozzájárulnak az alkotó munkát segítő és mások eredményeit tiszteletben tartó szellemi légkör kialakításához;
 • arra törekszenek, hogy szaktudásukat és eredményeiket mások számára is elérhetővé és hasznossá tegyék.
 • feladatvégzésük során fokozottan figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat;

A tisztességtelen magatartás

Vezetőségünk és tagjaink

 • magatartását az emberi tisztesség és a jóhiszeműség szellemében a konstruktivitás és az általánosan elfogadott gyakorlat tiszteletben tartása jellemezi, vezérli.
 • üzleti titkot, bizalmasnak ítélt információt jogosulatlanul nem szereznek meg, nem használnak fel, és nem közölnek másokkal;
 • folyamatban lévő-, Szervezetünk számára meghatározó esemény-, rendezvény során, és/vagy kiemelt oktatási szakaszban az azonnali hatállyal történő tagviszony-felmondás / kilépés alapvetően etikátlan magatartásnak minősül;

A Kódex hatálya kiterjed a Kínai Művészeti Központtal munkakapcsolatban álló valamennyi személyre és partnerszervezetre is.

Kínai Művészeti Központ
Vezetősége - 2015