×

Hibaüzenet

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/tucrpaao/public_html/kinainfo.hu/drupal/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters drupal_get_feeds() függvényben (/home/tucrpaao/public_html/kinainfo.hu/drupal/includes/common.inc 394 sor).
1. fejezet - Etikai Kódex

A Kínai Művészeti Központ elnökeként felelősséggel tartozom szervezetünk sikeres, felelősségteljes – a folyamatos fejlődést biztosító működéséért. A jelen Etikai Kódex előírásait betartom, és munkatársaimat, tagjainkat, a velünk kapcsolatban állókat is erre ösztönzöm.

A Kínai Művészeti Központ művészetekkel, kultúrával kiemelten és mélyen foglalkozó, közhasznú szervezet. Tevékenységeivel alapvetően járul hozzá az emberi élet teljesebbé tételéhez, önzetlen módon utat mutatva minden „utazónak”. Így hát megkülönböztetett jelentősége van az etikai követelményeknek egy olyan szemléletben, amelyet magunk elé állítunk: „kulcs Kína világához”. Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja, hogy meghatározza az etikus magatartás normáit, irányt mutatva a Kínai Művészeti Központon belül és kívül egyaránt.

Az erkölcsbe ütköző magatartás akkor is elmarasztalandó, ha nem ütközik valamely írott szabályba. A Kódex összefoglalja és meghatározza mindazon magatartási és viselkedési normákat, amelyek:

 • segítséget nyújtanak a helyes döntések, állásfoglalások kialakításához, a tagok és partnerek, illetve a Kínai Művészeti Központtal kapcsolatban állók eredményes munkájának biztosításához - ezeken keresztül pedig tapasztalatuk és tudásuk folyamatos emeléséhez;
 • megfelelő támpontokat, útmutatásokat adnak az etikailag kifogásolható magatartások, cselekedetek felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez és minősítéséhez;
 • morális alapot kínálnak a Kínai Művészeti Központ (olykor fokozott igénybevétellel járó és etikai feladatokkal is nehezített) multi-kulturális környezetben megvalósuló feladataihoz, a hivatástudat, a megértés és tolerancia, a segítőkészség, a szervezeti kötődés kialakulásához, illetve elmélyítéséhez;
 • hozzájárulnak az emberi méltóság, tudás és elismerés megőrzéséhez és kifejtéséhez, tapasztalatok milliárdjaival gazdagítva minden tagunkat

Az általános emberi kapcsolatok normái

Az erkölcsös magatartás nem korlátozódik csupán a szakmai kapcsolatokra, ezért Vezetőink, Megbízottaink és tagjaink

 • úgy viselkednek másokkal, ahogy ezt önmagukkal szemben is elvárják;
 • megértik és átérzik a kínai – magyar művészetek és kultúra sajátosságait, melyet a megfelelő magatartással, nyitottsággal, megértéssel és elfogadással az eredetiségre törekedve tárnak minden érdeklődő elé;
 • a minden-napokban elfogadják, tiszteletben tartják egymás személyes tulajdonságait;
 • nem harsognak, nem zajongnak, nem kérkednek, nem kevélykednek;
 • munkavégzésük során a kulturális, művészeti szokásoknak és elvárásoknak (üzleti is) megfelelő öltözetben, tisztán, ápoltan, rendezett külsővel jelennek meg;

Egyéni munkavégzési normák

Vezetőségünk és tagjaink

 • feladatvégzése a maga helyén, idejében és minőségben elengedhetetlenül szükséges a Kínai Művészeti Központ sikeres, közhasznú működése érdekében;
 • művészeti és kulturális tevékenységüket – a következmények mérlegelésével, figyelembe vételével és a felelősséget tudva – mindig a lehető legmagasabb színvonalon, a kellő felkészültséggel és a maximális gondossággal folytatják a sikeres feladatmegoldás érdekében.
 • célja, hogy szorgalmasan végzett minőségi munkával jó hírnevet szerezzenek Szervezetünknek és önmaguknak egyaránt.
 • önbecsülésük megtartásával törekszenek a sikerre, elkerülik a kétes értékű tevékenységből vagy tisztességtelen előnyből származó haszonszerzést (tevékenységeket)
 • maximálisan lojálisak a Kínai Művészeti Központhoz, értékeit megbecsülik, öregbítik;
 • közösen, összefogva Közösséget teremtenek és tartanak fenn.

Közösségi normák

Vezetőink és tagjaink a Kínai Művészeti Központon belül és kívül egyaránt

 • nem folytatnak olyan tevékenységet, amely sérti a Kínai Művészeti Központ és együttműködő partnerei érdekeit.
 • tudatosan nem közölnek másokra nézve hátrányos vagy valótlan információkat; ha ez mégis megtörténnék, tévedésüket mielőbb helyesbítik;
 • képességeik szerint hozzájárulnak az alkotó munkát segítő és mások eredményeit tiszteletben tartó szellemi légkör kialakításához;
 • arra törekszenek, hogy szaktudásukat és eredményeiket mások számára is elérhetővé és hasznossá tegyék.
 • feladatvégzésük során fokozottan figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat;

A tisztességtelen magatartás

Vezetőségünk és tagjaink

 • magatartását az emberi tisztesség és a jóhiszeműség szellemében a konstruktivitás és az általánosan elfogadott gyakorlat tiszteletben tartása jellemezi, vezérli.
 • üzleti titkot, bizalmasnak ítélt információt jogosulatlanul nem szereznek meg, nem használnak fel, és nem közölnek másokkal;
 • folyamatban lévő-, Szervezetünk számára meghatározó esemény-, rendezvény során, és/vagy kiemelt oktatási szakaszban az azonnali hatállyal történő tagviszony-felmondás / kilépés alapvetően etikátlan magatartásnak minősül;

A Kódex hatálya kiterjed a Kínai Művészeti Központtal munkakapcsolatban álló valamennyi személyre és partnerszervezetre is.

lap tetejére2. fejezet - Kínai Etikett

A Kínai Művészeti Központ sikeres működésének egyik kulcsa a kínai társadalmi szokások, az általános és az üzleti – hivatalos szférát jellemző ETIKETT mély ismerete. A mindennapi élet és az alapvető – évszázadokon átívelő társadalmi kultúra tanulmányozása fontos része a kínai kultúrával való ismerkedésnek. Minden gyakorlónak és mindazoknak, akik tevőlegesen részt vesznek a Művészeti Központ mindennapi életében – ezen ismeretek megszerzése kötelező jellegű. Tevékenységeink sikerét alapvetően, és nagymértékben az egymás között (kínai és magyar tagok és partnerek, pártolók és támogatók) kialakult belső személyes, a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kapcsolatnak köszönhetjük.

Az általánosan vett társadalmi normák és szokások a hazánkban élő kínaiakat is erősen jellemzik. Ezen ismeretek kötelező érvényűek, alkalmazásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk, együttműködéseink során jó csapatot alakítsunk ki. Magadra vonatkoztatva kötelező érvényűnek tekintsd az alábbiakat:

 • A kínaiak tradíciótisztelő emberek. Nagyon fontos a SZERVEZET, amelyben az ember tevékenykedik, a VEZETŐ (vagy mester), aki elöl áll, és csak ezután ÖNMAGAD. Ezt a függelmi sorrendet sohasem szabad felcserélni. A Kínai Művészeti Központ irányítója a Vezetőség, ettől érvényben eltérni sohasem lehet. Egyéb megbeszélések alkalmával, ha választás elé kerülsz - választani sohasem szabad, azaz „…elmondom a vezetőmnek és majd javaslatára közösen döntünk ebben a kérdésben” mondat a helyes.
 • Tartózkodj a markáns véleménynyilvánítástól.
 • Minden társadalomban megtalálható egy kisebb-nagyobb intimszféra. Az európaiak a kínaiak intimszférájának hatósugarát túl kicsinek találják, és kényelmetlenül érzik magukat tőle. Erre az európaiak hátrébb lépnek. Nem meglepő, ha a kínaiak viszont ismét rövidítik ezt a távolságot, és közelebb lépnek.
 • A kínaiak nem szeretik, ha idegenek megérintik őket. Ne ölelj meg senkit, ne ütögesd meg senkinek sem a vállát vagy hátát, ne karolj át senkit! Köszöntéskor ne puszilkodj, ne ölelkezz!
 • Nyilvános helyen érzelmet ne nyilváníts ki! Ez csak a hosszú távú, régi kapcsolatokban engedhető meg, ahol a kínai jelzést adott az európai viselkedésmód elfogadására.
 • A kínaiak, ha sorban állnak, lökdösődnek. Ez nem a személyünk elleni támadás, az idegenek iránti udvariasság a nyilvános helyeken nem kötelező.
 • Ha azonos neműeket látsz kéz a kézben sétálni, az nem a homoszexualitás, hanem a barátság jele, kérlek, ne tedd szóvá, és ne kezdj el a témáról a kínai partnerrel beszélni.
 • Dolgok, amik a kínaiakat leginkább zavarják (KIEMELTEN FIGYELJ ODA!):

   Nyitott tenyér helyett mutatóujjal történő mutogatás.
   A hívás mutatóujjal történő jelzése (helyette a tenyeret lefelé fordítjuk és az összes ujjat egyszerre kinyújtjuk – behajlítjuk).
   Az ujjak pattogtatása, tördelése
   Fütyülés
   Türelmetlenkedés
   Heves gesztikuláció

 • Kínai szokások, amelyek a leginkább zavarják a külföldieket:

   Böfögés,
   Köpködés az utcán;
   Engedélykérés nélküli dohányzás, valamint a nemdohányzók iránti tapintat hiánya;
   Szürcsölés; (teázásnál nagyon fontos!)
   Csámcsogás; (étkezésnél illendő – dicsérő dolog)
   Beszéd evés közben.

Bemutatkozás, megszólítás

A mindennapi gyakorlásaink során gyakran előfordul, hogy a Kínai Művészeti Központ kínai tagjaival, kínai partnereivel, vagy a kínai sajtó munkatársaival találkozol. Az első kapcsolatteremtés, az első bemutatkozás alkalmával az alábbiakra kell feltétlen odafigyelned:

 • A kínaiak nem igazán szeretnek ismeretlenekkel beszélgetni, üzletet kötni stb… Ezért nagyon fontos a bemutatás. (ne menj oda senkihez sem ismeretlenül) Köztudott, hogy a bemutatott személyért teljes felelősséget vállalunk: ha a bemutatott személy hibázik, mi is hibázunk (ha a bemutatott személy jelleme kivánnivalót hagy maga után – be se mutassuk!). Minden esetben megalapozott ismeretségeken, egy mindkét fél által ismert kapcsolaton keresztül kell felvenni a reménybeli partnerrel a kapcsolatot. Így a bizalmi index és a sikeres kapcsolatépítés lehetősége is nagyobb lesz. (ld.: hierarchia)
 • Illetlenség ismeretlen kínai emberhez egyeztetés nélkül odamenni és bemutatkozni. Ez még nagyobb bizalmatlanságot fejt ki – és kifejezetten hátráltatja a Kínai Művészeti Központ, valamint a Kína Virágai rádióműsor fejlődését.
 • Fontos jellembeli tulajdonságok a kínaiak számára:

   Jószívűség;
   Szavahihetőség – szavatartóság;
   Igazmondás;
   Áldozatos munka, sok munka;
   Szorgalom;
   Tanulásvágy;

 • A kínaiak szívesen veszik a formális bemutatást az első találkozás alkalmával (szervezete – vezetője vagy mestere – majd a név és beosztás / munkavégzés – pozíció)
 • Nem érdemes elbátortalanodni, ha a kínai fél első alkalommal barátságtalannak vagy kedvetlennek tűnik. A kínaiak kora gyermekkoruktól kezdve azt tanulják, hogy nem illendő a túlzott érzelemnyilvánítás.
 • Bemutatáskor mindig fel kell állni és a bemutatás során végig állva is kell maradni. A kínaiak nem hajlonganak, mint a japánok, és ha mégis, akkor sem csípőből teszik, hanem csak a vállukkal és a fejükkel. Mindenesetre a hajlongás egy külfölditől visszatetszést kelthet. A helyes üdvözlési forma a kézfogás, a kínaiak esetleg bólintanak is hozzá, ezután kerül sor a névjegy átadására.

Névjegyek átadása

Nagyon fontos a névjegy, és a stílus. A Kínai Művészeti Központban dolgozó emberek egységes, a „corporate design” jellegzetességeknek megfelelő névjegyet használnak – más formájút nem lehet.

 • Semmiképpen sem felejts el névjegyet vinni a találkozóra, főleg első alkalommal!
 • A Művészeti Központ névjegyei kétnyelvűek (angol – kínai). Az egyszerűsített írásjegyek a népi Kínában és Szingapúrban használatosak, a klasszikus írásjegyek Taiwanon és Hongkongban. A népi Kínában a klasszikus írásjegyek használata a régi kultúrához kötődést, a klasszikus műveltséget és ezáltal a tradicionalistást sugallja. Hiba taiwan-i partnernek egyszerűsített írásjegyet tartalmazó névjegyet átadni. Hongkonginak már nem annyira, tekintve a visszacsatlakozást.
 • Névjegy átadáshoz és átvételhez mindkét kezet használjuk, az átadandó kártya írása a partner felé mutasson (ne álljon fejjel lefelé). Illetlenség a névjegyet azonnal zsebre vágni, illik viszont illedelmesen áttekinteni, de nem szóról-szóra leellenőrizni. A tárgyalóasztalon a névjegyet illő és hasznos dolog az asztalra az ültetésnek megfelelő sorrendben kirakni. Ezzel nemcsak a partner iránti tiszteletünket fejezzük ki, de segítségünkre is van a nevek használatában
 • A kínaiak névjegyén általában elöl szerepel a családnév – csakúgy mint nálunk. Ez általában egy írásjegyből áll, ritkán kettőből. A „keresztnév” általában két írásjegy, ritkán egy. Amíg erre nem kérik fel, soha semmi szín alatt sem szabad a partnert a „keresztnevén” szólítani. A helyes megszólítás: családnév + beosztás (pl.: Liu igazgató, Zhang mérnök) vagy kisasszony, úr (Li kisasszony, Wang úr).
 • A kínai nők a házasságkötés után is a lánykori nevüket használják. A családi állapotukra a kínai partnerek idegen nyelvű megnyilvánulásaiból következtethetünk.
 • Gyakran előfordul, hogy a könnyebb kommunikáció érdekében a kínai partner valamilyen idegen keresztnevet vesz fel (pl: David Wang, Jenny Liu). Ha a későbbiekben engedélyt kapunk rá, akkor a külföldi keresztnevet lehet megszólításként használni.
 • Az elvtársozás m‘r rég kiment a divatból! Ne használd!

Beszélgetési témák

Gyakran veszünk részt a kínai kolónia társadalmi eseményein, harcművészeti versenyeken, egyéb rendezvényeken, ahol számos kínai vezető és átlagember is jelen van. Mint a Kínai Művészeti Központ tagja (esetleg gyakorlója) az előzőekben írt szabályokat figyelembe véve az alábbiakat kell szem előtt tartanod:

 • Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a Kínai Népköztársaságban sértés, ha valaki a Kínai Népköztársaságot köztársaságnak, vagy Tajvant külön országnak nevezi. Ezért politikai kérdésekbe még véletlenül sem bocsátkozz - kormányzati személy jelenlétében pedig végképp ne! Ha a jelenlévők között van, akit nem ismer, akkor a politikai felvetéseket, célzásokat kerüld. A magas rangú kínai vezetőkkel csak és kizárólag a Vezetőség, vagy a Művészeti Központ elnöke egyeztethet!
 • Tabutéma a szexualitás, a házasságon kívüli kapcsolat, az anyósvicc; taktikátlan, és illetlen bárki (de legfőképpen a főnököd, vezetőd, vagy korban - rangban felettünk álló személy) elleni kritikát, ellenszenvet kifejezni. Ez utóbbi utalhat a delegáción, vagy cégen belüli ellentétekre, ami továbbvezet ahhoz, hogy az együttműködés által ránk szabott korlátokat esetleg nem leszünk képesek betartani, ezáltal az együttműködés kudarcra van ítélve.
 • A kínaiak a személyes kérdéseket nem tekintik tabutémának, ezért nem szabad meglepődni, ha rákérdeznek a korra, családi állapotra, gyerekekre, családra, fizetésre. Ez a kérdezősködés a párbeszéd közös témáinak keresésére irányul, nem a túlzott baráti érzelem kifejtésére. A magas fizetés, a sok gyerek és a fiatal kor (hatvan alatt) mind a sikerességet közvetíti a kínai partner felé.
 • Ezzel egyidejűleg azonban a korai baráti érzelmek és a barátság korai felajánlása nem kívánatos. Nem tanácsos mindjárt az elején váll veregetve ”haverkodni”. Ugyanakkor második találkozáskor már lehet arra utalni, hogy „régi barátok vagyunk”.
 • A kínaiak, ha dicsérnek, a szerény viselkedést és választ várják el. Ebben az esetben nem a köszönetnyilvánítás a helyes reakció, hanem a szerény visszautasítás, hárítás. („Ön túlbecsüli a képességeimet”, vagy „még sokat kell tanulnom”, „úgy látom, hogy Ön nálam sokkal sikeresebb, szerencsésebb stb…)

Étkezési etikett

Olykor – különlegesebb alkalmakkor (általában köszönetnyilvánításként, vagy a kapcsolat – kooperáció megerősítéseként) kínai partnereink ebédre, vagy vacsorára hívnak valamely étterembe. (Barátaink és a hozzánk közel álló, vagy velünk együtt dolgozó kínaiakkal ebédelünk / vacsorázunk otthon)

 • Az étkezés megkezdése a vezetők privilégiuma. Kedves és tiszteletteljes dolog (fontos), hogy a vezetők jelképesen egymásnak szednek, a legfinomabb falatokat helyezik egymás tányérjára. A többiek csak ezután kezdhetik meg a falatozást. Illő dolog és a tisztelet, a törődés jele, ha az ételből a mellettünk ülőnek szedünk.
 • Általában igaz – hogy a vezetőknek, vagy a korban idősebb / beosztásban magasabb embereknek a mellettük ülők töltenek. Figyelj a kiürülő poharakra.
 • Az étkezés közbeni úgynevezett vendégszórakoztatás a kapcsolatépítés (guanxi) egyik fontos lehetősége. Ezt ki kell használni, tudni kell élni vele. Nem szabad csak az étkezésre koncentrálni, egy vacsorameghívás a kényelmes, lassú csipegetésről és az utána következő ún. vendégszórakoztatásról, de főként a kapcsolatépítésről szól.
 • Az étkezés közbeni beszélgetésnek nincsenek különösebb szabályai, de illik a vendéglátó vezérfonalát követni. A hangnem a kapcsolat minőségén múlik. Szintén ezen múlik, hogy hivatalos ügyekről tárgyalunk-e vagy sem. Ha igen, akkor tanácsos megvárni, amíg a vendéglátó felveti ezt a témakört.
 • Csak a leghivatalosabb típusú vacsorákon vagy munkaebédeken találkozhatsz ültető-kártyával és az azt megelőző hivatalos meghívóval. Ha azt tapasztaljuk, hogy ilyen eseményre kaptunk meghívást, nagyon ügyelünk arra, hogy a „szórakoztatás” maradjon meg a hivatalos keretek közt
 • Illik minden ételbe belekóstolni, és valami ételmaradékot hagyni a tányérodon. Ha a tányért teljesen kiürítjük, a házigazda azt úgy értelmezi, hogy a vendég még éhes, ezért újabb enni- és innivalóval kínál majd.
 • Az evőpálcikát sohasem szabad függőlegesen a rizsbe szúrni, mert ez halált jelent. A teáskanna csőre sohasem állhat ember felé.
 • Az italozás szintén a vendéglátáshoz tartozik, úgy mondják, hogy ez megolajozza a társadalmi kapcsolatokat. Erre akkor kerül sor, amikor a vendéglátó tósztot mond. Az italozás alól csak akkor van kibúvó, ha valakit valamilyen betegség akadályoz. Különben illetlenség, ha valaki nem követi a többieket. Ha más megoldás nincs, akkor valamilyen alkoholmentes itallal kell koccintani. Az is illetlenség, ha valaki az asztal alá issza magát. Úgy és olyan mértékig kell inni, hogy jókedve legyen az embernek, de mégse ártson meg.
 • A tósztot vagy azonnal, vagy a következőkben felszolgált néhány étel után viszonozni illik. Témaköre lehet a barátság, az együttműködés, a szívélyes vendéglátás viszonzása iránti kívánság, valamint a kölcsönös előnyök.
 • Általános kínai szokás, hogy a fogadás közben a kínai fél tagjai körbejárják az asztalt, és mindenkit felköszöntenek egy-egy pohár itallal. Ezt lehet viszonozni, de külföldiektől nem várják
 • A saját italt direkt kiönteni súlyos sértés.

Kapcsolatépítés

Az egyik legfontosabb dolog, hiszen az aktív kínai tagok adják a Kínai Művészeti Központ és a Tagozati gyakorlások egyik jelentős szakmai hátterét. A kínai kapcsolatépítés csak és kizárólag a Kínai Művészeti Központ Vezetőségének feladata, a Vezetőségen belül külön felelőse van e témának. Azonban a kapcsolatépítés csoportmunka, hiszen a gyakorlók is érintkeznek kínaiakkal – a friss ismeretségeket (egyéni találkozások) közösen mélyítjük el.

 • Az ajándékok a kapcsolatszerzés és - építés fontos elemei. A „guanxi”, ami magában foglalja a protekciót is, a kínai hivatalos ás hétköznapi élet sikerének alapfeltétele. Ha valaki erre nem szán elegendőidőt és egyéb erőforrást, könnyen lehet, hogy maga alatt vágja a fát.
 • A legjobb ajándék a vacsorameghívás. A meghívottakat mindig gondosan kell kiválasztani, tekintettel arra, hogy a fontos emberek közül egy se hiányozzon, és a minket hátráltatható, vagy segíthető kisemberek pedig fontosnak érezhessék magukat.
 • A kínai szokások szerint a megajándékozott legalább kétszer-háromszor is visszautasítja az ajándékot, mielőtt elfogadná. Elvárt, hogy az ajándékozó kitartson ajándékozási szándéka mellett, és unszolja partnerét az ajándék elfogadására. Az ajándékozónak megfelelő érzékenységgel kell figyelnie és ráéreznie a szituáció lehetőségeire (vagyis, hogy mikor valódi a visszautasítás, és mikor udvariassági).
 • A külföldiek megköszönik az ajándékot (a protokollt szorosabban betartók még köszön ő kártyát is küldenek), a kínaiak viszont ennek egy sokkal kézzelfoghatóbb formáját kedvelik (viszont-ajándék vagy vacsorameghívás).
 • Sohasem szabad olyan ajándékot adni, amit a kínai partner nem képes viszonozni, mert ezzel az „arcát veszti”, azaz a tekintélyében sérül. A partner számára ez a helyzet kínos – a mi céljainknak pedig ártalmas. vAz un. "osztálytársi hálózat" széles körben elterjedt fogalom. Akár egy köztisztviselőről, akár egy nagyvállalat ügyvezetőjéről, vagy éppen egy elismert kutatóról legyen is szó az egyetemi tanulmányok során az osztálytársak között kiépült baráti kapcsolatok végigkísérik az egész karriert, kölcsönösen segítve egymást az előrehaladásban. Illetlenség ismeretlen kínai emberhez egyeztetés nélkül odamenni és bemutatkozni. Ez még nagyobb bizalmatlanságot fejt ki

Ajándékozás

Egyénileg ritkán kerül rá sor, azonban a Kínai Művészeti Központ gyakran fejezi ki köszönetét kínai partnereinek apró ajándékokkal. Fontos tudnod:

 • Nem várjuk el, hogy az ajándékot helyben kinyissák! Ez udvariatlanság. Ugyanez a viselkedés elvárt tőlünk is: az ajándékot kizárólag akkor bontsuk fel, ha a partner ragaszkodik Az ajándék közvetlen kapcsolatban, vonatkozásban álljon az adó és az ajándékozott között. A Művészeti Központ logója feltüntethető az ajándékon – addig, amíg nem tartalmaz valamilyen tabut, illetve az elhelyezése, mérete nem túl hatásvadász.
 • Külföldi cigaretta, konyak, jó minőségű whisky, vagy bor megfelelő ajándéknak számíthat. Nem szabad semmit sem négyesével ajándékozni, vagy pedig olyan ajándékot venni, amiben négy tárgy ad ki egy készletet. Nem szabad továbbá olyan ajándékokat venni, amelyek a halálra vagy a temetésre asszociálnak, így például faliórát, vágott virágot, vagy bármilyen fehér tárgyat.
 • Sem olló, sem kés, sem egyéb vágóeszköz nem adható ajándékba, mivel ez a kapcsolat elvágását, megsérülését szimbolizálja.
 • Élelmiszer ajándékozásával óvatosan kell bánni – ez csak néhány meghatározott esetben jöhet szóba – mivel ez szegénységre utalhat. (Az ajándékkosár elfelejtendő, ha nem akarjuk lesajnálni és a tekintélyében megsérteni a partnert!)
 • Az ajándékot mindig be kell csomagolni, de nem túl művészien. A csomagolópapír ne legyen fehér, mivel ez a halált szimbolizálja. A piros és az arany színek erre a célra kiválóak.
 • A szilva és a szilvavirág – a mei szó és a daomei, mint szerencsétlenül jár - összecsengése miatt minden formában kerülendő.
 • Soha, senkinek a nevét sem szabad piros színnel leírni! A legcélravezetőbb, ha a piros tollról lemondasz…

lap tetejére3. fejezet - Gyakorlásokra vonatkozó iránymutatások

Ébredő Sárkány Autentikus Kungfu Iskola ► Házirendje, a gyakorlásokra vonatkozó közmegegyezések ezen a lapon, az Iskola honlapján olvasható.

Kínai Festészet és Kalligráfia Iskola ► Házirendje, a gyakorlásokra vonatkozó közmegegyezések ezen a lapon, az Iskola honlapján olvasható.

Kínai Zeneiskola ► Házirendje, a gyakorlásokra vonatkozó közmegegyezések ezen a lapon, az Iskola honlapján olvasható.

lap tetejére4. fejezet - Internetes oldalaink használtarása vonatozó közmegegyezéseink

A Kínai Művészeti Központ internetes oldalait, illetve levelezőlistáit a tagok, gyakorlók, regisztrált felhasználók saját felelősségükre használják. A Kínai Művészeti Központ nem vállal felelősséget az oldal használata során ért semmilyen kárért, kellemetlenségért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldalak használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

Az oldal teljesen politikamentes, ezért mindennemű erre utaló vagy erről a témáról szóló felhasználói tartalmat felszólítás nélkül törlünk, különösképpen indulatokat gerjesztő esetben a felhasználót magát is eltávolítjuk a rendszerből. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 • Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt - függetlenül annak felhasználói minőségétől - valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni kéretlen levelek ("spam"), vagy lánclevelek ("hoax") küldésétől;
 • Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Kínai Művészeti Központ érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Kínai Művészeti Központ üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

Jelen iránymutatás a nemzetközileg elfogadott Internetes viselkedési kódex (► Netikett) alapján készült. A magyar netikett a Magyar Elektronikus Könyvtárban olvasható ► Magyar Netikett címen.

A fentieken túl a Kínai Művészeti Központ további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

lap tetejére5. fejezet - Adatvédelmi és Adatkezelési Irányelveink

A Kínai Művészeti Központ tagságáról, gyakorlóiról, mint természetes személyekről-, valamint a vele kapcsolatban állókról, partnereiről, mint jogi személyekről egységes (tag)nyilvántartást vezet. Mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy tagnyilvántartásaival-, honlapjaival kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen iránymutatásban meghatározott elvárásoknak. A Kínai Művészeti Központ fenntartja magának a jogot jelen iránymutatás bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti tagságát, és a vele kapcsolatban állókat.

A Kínai Művészeti Központ elkötelezett tagjai és honlapjainak felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja tagjai információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kínai Művészeti Központ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz (a mindenkori lehetőségeinek maximalizálásával) minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálni tudja. A Kínai Művészeti Központ az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); (ld.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.). (ld.: http://www.complex.hu/kzldat/t0100108.htm/t0100108.htm)

Definíciók

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • Hozzájárulás: a tag / gyakorló / regisztrált felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az tag / gyakorló / regisztrált felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A belépési-, illetve egyéb regisztrációs nyomtatványok, űrlapok kitöltésével a tag hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Kínai Művészeti Központ jelen közleményben foglaltak betartásával tagnyilvántartásában kezelje. A Kínai Művészeti Központ:

 • a kezelt személyes adatok felvételét és kezelésért tisztességesen és törvényes úton végzi; elvárja, hogy tagjai a regisztráció során adataikat pontosan, teljesen, időszerűen adják meg;
 • személyes adatot csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezel;
 • cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy belépési nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulását kéri, kivéve azon szolgáltatásrészeket (pl.: hírlevelek, általános elektronikus úton történő tájékoztatás stb…), ahol a regisztráció és/vagy nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 • csak olyan személyes adatot kezel, amely a tagnyilvántartásának (mint az adatkezelés céljának) megvalósulásához elengedhetetlen, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig;
 • adatkezelése során a tag / gyakorló – egyértelműen, közérthetően és részletesen megismerheti az adatai kezelésével kapcsolatos iránymutatásokat, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat;
 • személyes adatok csak abban az esetben továbbít, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsol össze, ha a tag ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;

A személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Kínai Művészeti Központ tagjaival-, gyakorlóival-, vele kapcsolatban állókkal kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, belső kommunikációt szolgál. A Kínai Művészeti Központ tagságába, valamint Tagozataiba és egyéb gyakorló-, önképző csoportjaiba történő regisztráció:

 • papíralapú regisztrációs lap kitöltésével,
 • A Kínai Művészeti Központ internetes honlapján*

történik.

A tagságba történő regisztrációkor a következő adatokat lehet megadni: név, születési név, lakhely, tartózkodási hely, telefon, mobiltelefon, e-mail cím, születési idő, hely, honlap, blogoldal, érdeklődési körök, egyéb szervezeti tagságra vonatkozó alapadatok. Ezen megadott adatokon kívül a Kínai Művészeti Központ regisztrációs számot / tagsági azonosítót kezel. Az elérhetőségi adatok megadásával a tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adott kommunikációs csatornákon (telefon, elektronikus és postai úton történő levelezés) a Kínai Művészeti Központ részére tájékoztatásokat küldjön. A hozzájárulást a Kínai Művészeti Központnál írásos úton bármikor vissza lehet vonni.

A honlapok felhasználójáról a fenti adatokon felül kezeljük a regisztrációs számát / ha van: tagsági azonosító számát, valamint regisztrációs nevét és jelszavát, az azonosítás céljából. A tagnyilvántartásra vonatkozó adatokat a Kínai Művészeti Központ kérelemre, de legfeljebb a tagviszony megszűnését követő három év elteltével törli. Harmadik személynek határozott írásos vagy szóbeli beleegyezés adatokat át nem ad.

Egyéb adatkezelések

A Kínai Művészeti Központ e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Tájékoztatja tagjait és a vele kapcsolatban állókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás, adatok közlése/átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Kínai Művészeti Központot (Be. 71. §). A Kínai Művészeti Központ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattárolás és biztonság

A Kínai Művészeti Központ a személyes adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti / üzemeltetteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)

A Kínai Művészeti Központ hatáskörében olyan szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Kínai Művészeti Központ az adatkezelés során mindenkori lehetőségeinek maximalizálásával megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Kínai Művészeti Központ olyan műszaki intézkedésekre kéri szolgáltatóit, hogy az általuk biztosított honlapjai a szolgáltató által védettek legyenek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Kínai Művészeti Központ tájékoztatja tagjait és a vele kapcsolatban állókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Elérhetőségek

  Név: Kínai Művészeti Központ
  Székhely: 8400 Ajka, Béke utca 19
  Levelezés: 2120 Dunakeszi, Bárdos Lajos utca 8/b (telephely1)
  Cégbejegyzés: Veszprém Megyei Bíróság
  Adószám: 18922187-1-19
  Kapcsolattartó: Ma Ying, alelnök
  Telefon: +36 30 619 9088
  E-mail: cac@kinainfo.hu

Jogorvoslat

A Kínai Művészeti Központ tagjai-, ill. a vele kapcsolatban állók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon.

A tagok kérelmére a Kínai Művészeti Központ, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban (elektronikus úton), közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kínai Művészeti Központ költségtérítést állapít meg.

A Kínai Művészeti Központ a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

  Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
  Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
  Telefon: +36 1 475 7186, 475 7100
  Telefax: +36 1 269 3541
  E-mail: adatved@obh.hu


Kínai Művészeti Központ
Vezetősége - 2015

lap tetejére