Kínai EtikettA Kínai Művészeti Központ sikeres működésének egyik kulcsa a kínai társadalmi szokások, az általános és az üzleti – hivatalos szférát jellemző ETIKETT mély ismerete. A mindennapi élet és az alapvető – évszázadokon átívelő társadalmi kultúra tanulmányozása fontos része a kínai kultúrával való ismerkedésnek. Minden gyakorlónak és mindazoknak, akik tevőlegesen részt vesznek a Művészeti Központ mindennapi életében – ezen ismeretek megszerzése kötelező jellegű. Tevékenységeink sikerét alapvetően, és nagymértékben az egymás között (kínai és magyar tagok és partnerek, pártolók és támogatók) kialakult belső személyes, a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kapcsolatnak köszönhetjük.

Az általánosan vett társadalmi normák és szokások a hazánkban élő kínaiakat is erősen jellemzik. Ezen ismeretek kötelező érvényűek, alkalmazásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk, együttműködéseink során jó csapatot alakítsunk ki. Magadra vonatkoztatva kötelező érvényűnek tekintsd az alábbiakat:

 • A kínaiak tradíciótisztelő emberek. Nagyon fontos a SZERVEZET, amelyben az ember tevékenykedik, a VEZETŐ (vagy mester), aki elöl áll, és csak ezután ÖNMAGAD. Ezt a függelmi sorrendet sohasem szabad felcserélni. A Kínai Művészeti Központ irányítója a Vezetőség, ettől érvényben eltérni sohasem lehet. Egyéb megbeszélések alkalmával, ha választás elé kerülsz - választani sohasem szabad, azaz „…elmondom a vezetőmnek és majd javaslatára közösen döntünk ebben a kérdésben” mondat a helyes.
 • Tartózkodj a markáns véleménynyilvánítástól.
 • Minden társadalomban megtalálható egy kisebb-nagyobb intimszféra. Az európaiak a kínaiak intimszférájának hatósugarát túl kicsinek találják, és kényelmetlenül érzik magukat tőle. Erre az európaiak hátrébb lépnek. Nem meglepő, ha a kínaiak viszont ismét rövidítik ezt a távolságot, és közelebb lépnek.
 • A kínaiak nem szeretik, ha idegenek megérintik őket. Ne ölelj meg senkit, ne ütögesd meg senkinek sem a vállát vagy hátát, ne karolj át senkit! Köszöntéskor ne puszilkodj, ne ölelkezz!
 • Nyilvános helyen érzelmet ne nyilváníts ki! Ez csak a hosszú távú, régi kapcsolatokban engedhető meg, ahol a kínai jelzést adott az európai viselkedésmód elfogadására.
 • A kínaiak, ha sorban állnak, lökdösődnek. Ez nem a személyünk elleni támadás, az idegenek iránti udvariasság a nyilvános helyeken nem kötelező.
 • Ha azonos neműeket látsz kéz a kézben sétálni, az nem a homoszexualitás, hanem a barátság jele, kérlek, ne tedd szóvá, és ne kezdj el a témáról a kínai partnerrel beszélni.
 • Dolgok, amik a kínaiakat leginkább zavarják (KIEMELTEN FIGYELJ ODA!):

   Nyitott tenyér helyett mutatóujjal történő mutogatás.
   A hívás mutatóujjal történő jelzése (helyette a tenyeret lefelé fordítjuk és az összes ujjat egyszerre kinyújtjuk – behajlítjuk).
   Az ujjak pattogtatása, tördelése
   Fütyülés
   Türelmetlenkedés
   Heves gesztikuláció

 • Kínai szokások, amelyek a leginkább zavarják a külföldieket:

   Böfögés,
   Köpködés az utcán;
   Engedélykérés nélküli dohányzás, valamint a nemdohányzók iránti tapintat hiánya;
   Szürcsölés; (teázásnál nagyon fontos!)
   Csámcsogás; (étkezésnél illendő – dicsérő dolog)
   Beszéd evés közben.

Bemutatkozás, megszólítás

A mindennapi gyakorlásaink során gyakran előfordul, hogy a Kínai Művészeti Központ kínai tagjaival, kínai partnereivel, vagy a kínai sajtó munkatársaival találkozol. Az első kapcsolatteremtés, az első bemutatkozás alkalmával az alábbiakra kell feltétlen odafigyelned:

 • A kínaiak nem igazán szeretnek ismeretlenekkel beszélgetni, üzletet kötni stb… Ezért nagyon fontos a bemutatás. (ne menj oda senkihez sem ismeretlenül) Köztudott, hogy a bemutatott személyért teljes felelősséget vállalunk: ha a bemutatott személy hibázik, mi is hibázunk (ha a bemutatott személy jelleme kivánnivalót hagy maga után – be se mutassuk!). Minden esetben megalapozott ismeretségeken, egy mindkét fél által ismert kapcsolaton keresztül kell felvenni a reménybeli partnerrel a kapcsolatot. Így a bizalmi index és a sikeres kapcsolatépítés lehetősége is nagyobb lesz. (ld.: hierarchia)
 • Illetlenség ismeretlen kínai emberhez egyeztetés nélkül odamenni és bemutatkozni. Ez még nagyobb bizalmatlanságot fejt ki – és kifejezetten hátráltatja a Kínai Művészeti Központ, valamint a Kína Virágai rádióműsor fejlődését.
 • Fontos jellembeli tulajdonságok a kínaiak számára:

   Jószívűség;
   Szavahihetőség – szavatartóság;
   Igazmondás;
   Áldozatos munka, sok munka;
   Szorgalom;
   Tanulásvágy;

 • A kínaiak szívesen veszik a formális bemutatást az első találkozás alkalmával (szervezete – vezetője vagy mestere – majd a név és beosztás / munkavégzés – pozíció)
 • Nem érdemes elbátortalanodni, ha a kínai fél első alkalommal barátságtalannak vagy kedvetlennek tűnik. A kínaiak kora gyermekkoruktól kezdve azt tanulják, hogy nem illendő a túlzott érzelemnyilvánítás.
 • Bemutatáskor mindig fel kell állni és a bemutatás során végig állva is kell maradni. A kínaiak nem hajlonganak, mint a japánok, és ha mégis, akkor sem csípőből teszik, hanem csak a vállukkal és a fejükkel. Mindenesetre a hajlongás egy külfölditől visszatetszést kelthet. A helyes üdvözlési forma a kézfogás, a kínaiak esetleg bólintanak is hozzá, ezután kerül sor a névjegy átadására.

Névjegyek átadása

Nagyon fontos a névjegy, és a stílus. A Kínai Művészeti Központban dolgozó emberek egységes, a „corporate design” jellegzetességeknek megfelelő névjegyet használnak – más formájút nem lehet.

 • Semmiképpen sem felejts el névjegyet vinni a találkozóra, főleg első alkalommal!
 • A Művészeti Központ névjegyei kétnyelvűek (angol – kínai). Az egyszerűsített írásjegyek a népi Kínában és Szingapúrban használatosak, a klasszikus írásjegyek Taiwanon és Hongkongban. A népi Kínában a klasszikus írásjegyek használata a régi kultúrához kötődést, a klasszikus műveltséget és ezáltal a tradicionalistást sugallja. Hiba taiwan-i partnernek egyszerűsített írásjegyet tartalmazó névjegyet átadni. Hongkonginak már nem annyira, tekintve a visszacsatlakozást.
 • Névjegy átadáshoz és átvételhez mindkét kezet használjuk, az átadandó kártya írása a partner felé mutasson (ne álljon fejjel lefelé). Illetlenség a névjegyet azonnal zsebre vágni, illik viszont illedelmesen áttekinteni, de nem szóról-szóra leellenőrizni. A tárgyalóasztalon a névjegyet illő és hasznos dolog az asztalra az ültetésnek megfelelő sorrendben kirakni. Ezzel nemcsak a partner iránti tiszteletünket fejezzük ki, de segítségünkre is van a nevek használatában
 • A kínaiak névjegyén általában elöl szerepel a családnév – csakúgy mint nálunk. Ez általában egy írásjegyből áll, ritkán kettőből. A „keresztnév” általában két írásjegy, ritkán egy. Amíg erre nem kérik fel, soha semmi szín alatt sem szabad a partnert a „keresztnevén” szólítani. A helyes megszólítás: családnév + beosztás (pl.: Liu igazgató, Zhang mérnök) vagy kisasszony, úr (Li kisasszony, Wang úr).
 • A kínai nők a házasságkötés után is a lánykori nevüket használják. A családi állapotukra a kínai partnerek idegen nyelvű megnyilvánulásaiból következtethetünk.
 • Gyakran előfordul, hogy a könnyebb kommunikáció érdekében a kínai partner valamilyen idegen keresztnevet vesz fel (pl: David Wang, Jenny Liu). Ha a későbbiekben engedélyt kapunk rá, akkor a külföldi keresztnevet lehet megszólításként használni.
 • Az elvtársozás m‘r rég kiment a divatból! Ne használd!

Beszélgetési témák

Gyakran veszünk részt a kínai kolónia társadalmi eseményein, harcművészeti versenyeken, egyéb rendezvényeken, ahol számos kínai vezető és átlagember is jelen van. Mint a Kínai Művészeti Központ tagja (esetleg gyakorlója) az előzőekben írt szabályokat figyelembe véve az alábbiakat kell szem előtt tartanod:

 • Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a Kínai Népköztársaságban sértés, ha valaki a Kínai Népköztársaságot köztársaságnak, vagy Tajvant külön országnak nevezi. Ezért politikai kérdésekbe még véletlenül sem bocsátkozz - kormányzati személy jelenlétében pedig végképp ne! Ha a jelenlévők között van, akit nem ismer, akkor a politikai felvetéseket, célzásokat kerüld. A magas rangú kínai vezetőkkel csak és kizárólag a Vezetőség, vagy a Művészeti Központ elnöke egyeztethet!
 • Tabutéma a szexualitás, a házasságon kívüli kapcsolat, az anyósvicc; taktikátlan, és illetlen bárki (de legfőképpen a főnököd, vezetőd, vagy korban - rangban felettünk álló személy) elleni kritikát, ellenszenvet kifejezni. Ez utóbbi utalhat a delegáción, vagy cégen belüli ellentétekre, ami továbbvezet ahhoz, hogy az együttműködés által ránk szabott korlátokat esetleg nem leszünk képesek betartani, ezáltal az együttműködés kudarcra van ítélve.
 • A kínaiak a személyes kérdéseket nem tekintik tabutémának, ezért nem szabad meglepődni, ha rákérdeznek a korra, családi állapotra, gyerekekre, családra, fizetésre. Ez a kérdezősködés a párbeszéd közös témáinak keresésére irányul, nem a túlzott baráti érzelem kifejtésére. A magas fizetés, a sok gyerek és a fiatal kor (hatvan alatt) mind a sikerességet közvetíti a kínai partner felé.
 • Ezzel egyidejűleg azonban a korai baráti érzelmek és a barátság korai felajánlása nem kívánatos. Nem tanácsos mindjárt az elején váll veregetve ”haverkodni”. Ugyanakkor második találkozáskor már lehet arra utalni, hogy „régi barátok vagyunk”.
 • A kínaiak, ha dicsérnek, a szerény viselkedést és választ várják el. Ebben az esetben nem a köszönetnyilvánítás a helyes reakció, hanem a szerény visszautasítás, hárítás. („Ön túlbecsüli a képességeimet”, vagy „még sokat kell tanulnom”, „úgy látom, hogy Ön nálam sokkal sikeresebb, szerencsésebb stb…)

Étkezési etikett

Olykor – különlegesebb alkalmakkor (általában köszönetnyilvánításként, vagy a kapcsolat – kooperáció megerősítéseként) kínai partnereink ebédre, vagy vacsorára hívnak valamely étterembe. (Barátaink és a hozzánk közel álló, vagy velünk együtt dolgozó kínaiakkal ebédelünk / vacsorázunk otthon)

 • Az étkezés megkezdése a vezetők privilégiuma. Kedves és tiszteletteljes dolog (fontos), hogy a vezetők jelképesen egymásnak szednek, a legfinomabb falatokat helyezik egymás tányérjára. A többiek csak ezután kezdhetik meg a falatozást. Illő dolog és a tisztelet, a törődés jele, ha az ételből a mellettünk ülőnek szedünk.
 • Általában igaz – hogy a vezetőknek, vagy a korban idősebb / beosztásban magasabb embereknek a mellettük ülők töltenek. Figyelj a kiürülő poharakra.
 • Az étkezés közbeni úgynevezett vendégszórakoztatás a kapcsolatépítés (guanxi) egyik fontos lehetősége. Ezt ki kell használni, tudni kell élni vele. Nem szabad csak az étkezésre koncentrálni, egy vacsorameghívás a kényelmes, lassú csipegetésről és az utána következő ún. vendégszórakoztatásról, de főként a kapcsolatépítésről szól.
 • Az étkezés közbeni beszélgetésnek nincsenek különösebb szabályai, de illik a vendéglátó vezérfonalát követni. A hangnem a kapcsolat minőségén múlik. Szintén ezen múlik, hogy hivatalos ügyekről tárgyalunk-e vagy sem. Ha igen, akkor tanácsos megvárni, amíg a vendéglátó felveti ezt a témakört.
 • Csak a leghivatalosabb típusú vacsorákon vagy munkaebédeken találkozhatsz ültető-kártyával és az azt megelőző hivatalos meghívóval. Ha azt tapasztaljuk, hogy ilyen eseményre kaptunk meghívást, nagyon ügyelünk arra, hogy a „szórakoztatás” maradjon meg a hivatalos keretek közt
 • Illik minden ételbe belekóstolni, és valami ételmaradékot hagyni a tányérodon. Ha a tányért teljesen kiürítjük, a házigazda azt úgy értelmezi, hogy a vendég még éhes, ezért újabb enni- és innivalóval kínál majd.
 • Az evőpálcikát sohasem szabad függőlegesen a rizsbe szúrni, mert ez halált jelent. A teáskanna csőre sohasem állhat ember felé.
 • Az italozás szintén a vendéglátáshoz tartozik, úgy mondják, hogy ez megolajozza a társadalmi kapcsolatokat. Erre akkor kerül sor, amikor a vendéglátó tósztot mond. Az italozás alól csak akkor van kibúvó, ha valakit valamilyen betegség akadályoz. Különben illetlenség, ha valaki nem követi a többieket. Ha más megoldás nincs, akkor valamilyen alkoholmentes itallal kell koccintani. Az is illetlenség, ha valaki az asztal alá issza magát. Úgy és olyan mértékig kell inni, hogy jókedve legyen az embernek, de mégse ártson meg.
 • A tósztot vagy azonnal, vagy a következőkben felszolgált néhány étel után viszonozni illik. Témaköre lehet a barátság, az együttműködés, a szívélyes vendéglátás viszonzása iránti kívánság, valamint a kölcsönös előnyök.
 • Általános kínai szokás, hogy a fogadás közben a kínai fél tagjai körbejárják az asztalt, és mindenkit felköszöntenek egy-egy pohár itallal. Ezt lehet viszonozni, de külföldiektől nem várják
 • A saját italt direkt kiönteni súlyos sértés.

Kapcsolatépítés

Az egyik legfontosabb dolog, hiszen az aktív kínai tagok adják a Kínai Művészeti Központ és a Tagozati gyakorlások egyik jelentős szakmai hátterét. A kínai kapcsolatépítés csak és kizárólag a Kínai Művészeti Központ Vezetőségének feladata, a Vezetőségen belül külön felelőse van e témának. Azonban a kapcsolatépítés csoportmunka, hiszen a gyakorlók is érintkeznek kínaiakkal – a friss ismeretségeket (egyéni találkozások) közösen mélyítjük el.

 • Az ajándékok a kapcsolatszerzés és - építés fontos elemei. A „guanxi”, ami magában foglalja a protekciót is, a kínai hivatalos ás hétköznapi élet sikerének alapfeltétele. Ha valaki erre nem szán elegendőidőt és egyéb erőforrást, könnyen lehet, hogy maga alatt vágja a fát.
 • A legjobb ajándék a vacsorameghívás. A meghívottakat mindig gondosan kell kiválasztani, tekintettel arra, hogy a fontos emberek közül egy se hiányozzon, és a minket hátráltatható, vagy segíthető kisemberek pedig fontosnak érezhessék magukat.
 • A kínai szokások szerint a megajándékozott legalább kétszer-háromszor is visszautasítja az ajándékot, mielőtt elfogadná. Elvárt, hogy az ajándékozó kitartson ajándékozási szándéka mellett, és unszolja partnerét az ajándék elfogadására. Az ajándékozónak megfelelő érzékenységgel kell figyelnie és ráéreznie a szituáció lehetőségeire (vagyis, hogy mikor valódi a visszautasítás, és mikor udvariassági).
 • A külföldiek megköszönik az ajándékot (a protokollt szorosabban betartók még köszön ő kártyát is küldenek), a kínaiak viszont ennek egy sokkal kézzelfoghatóbb formáját kedvelik (viszont-ajándék vagy vacsorameghívás).
 • Sohasem szabad olyan ajándékot adni, amit a kínai partner nem képes viszonozni, mert ezzel az „arcát veszti”, azaz a tekintélyében sérül. A partner számára ez a helyzet kínos – a mi céljainknak pedig ártalmas. vAz un. "osztálytársi hálózat" széles körben elterjedt fogalom. Akár egy köztisztviselőről, akár egy nagyvállalat ügyvezetőjéről, vagy éppen egy elismert kutatóról legyen is szó az egyetemi tanulmányok során az osztálytársak között kiépült baráti kapcsolatok végigkísérik az egész karriert, kölcsönösen segítve egymást az előrehaladásban. Illetlenség ismeretlen kínai emberhez egyeztetés nélkül odamenni és bemutatkozni. Ez még nagyobb bizalmatlanságot fejt ki

Ajándékozás

Egyénileg ritkán kerül rá sor, azonban a Kínai Művészeti Központ gyakran fejezi ki köszönetét kínai partnereinek apró ajándékokkal. Fontos tudnod:

 • Nem várjuk el, hogy az ajándékot helyben kinyissák! Ez udvariatlanság. Ugyanez a viselkedés elvárt tőlünk is: az ajándékot kizárólag akkor bontsuk fel, ha a partner ragaszkodik Az ajándék közvetlen kapcsolatban, vonatkozásban álljon az adó és az ajándékozott között. A Művészeti Központ logója feltüntethető az ajándékon – addig, amíg nem tartalmaz valamilyen tabut, illetve az elhelyezése, mérete nem túl hatásvadász.
 • Külföldi cigaretta, konyak, jó minőségű whisky, vagy bor megfelelő ajándéknak számíthat. Nem szabad semmit sem négyesével ajándékozni, vagy pedig olyan ajándékot venni, amiben négy tárgy ad ki egy készletet. Nem szabad továbbá olyan ajándékokat venni, amelyek a halálra vagy a temetésre asszociálnak, így például faliórát, vágott virágot, vagy bármilyen fehér tárgyat.
 • Sem olló, sem kés, sem egyéb vágóeszköz nem adható ajándékba, mivel ez a kapcsolat elvágását, megsérülését szimbolizálja.
 • Élelmiszer ajándékozásával óvatosan kell bánni – ez csak néhány meghatározott esetben jöhet szóba – mivel ez szegénységre utalhat. (Az ajándékkosár elfelejtendő, ha nem akarjuk lesajnálni és a tekintélyében megsérteni a partnert!)
 • Az ajándékot mindig be kell csomagolni, de nem túl művészien. A csomagolópapír ne legyen fehér, mivel ez a halált szimbolizálja. A piros és az arany színek erre a célra kiválóak.
 • A szilva és a szilvavirág – a mei szó és a daomei, mint szerencsétlenül jár - összecsengése miatt minden formában kerülendő.
 • Soha, senkinek a nevét sem szabad piros színnel leírni! A legcélravezetőbb, ha a piros tollról lemondasz…


Kínai Művészeti Központ
Vezetősége - 2015